Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Aardgasvrij Klapwijk

inleiding

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Energietransitie

In de wijk Klapwijk liggen verschillende kansen om de woningen van het aardgas af te halen. Het plan is om een lokale geothermiebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk. Om dit mogelijk te maken heeft het Rijk een bijdrage van ruim € 7,5 miljoen gegeven.

Er is samen met inwoners nagedacht over het aardgasvrij maken van Klapwijk en wat daarvoor nodig is. Vervolgens is de gemeente met die informatie in gesprek gegaan met twee warmtebedrijven voor het aanleggen van een warmtenet. De gemeenteraad heeft besloten om samen met warmtebedrijf HVC de ontwikkeling van een warmtenet in Klapwijk verder uit te werken. In de nieuwsbrief heeft een vragenlijst gestaan over de situatie achter de voordeur. Met de resultaten daarvan zijn eerste woningscans uitgevoerd. Een collectief warmtenet, gevoed door geothermie, blijkt op dit moment uit onderzoek de meeste geschikte oplossing voor Klapwijk. We onderzoeken zorgvuldig, samen met inwoners, hoe we het warmtenet aantrekkelijk(er) kunnen maken voor iedereen.

Onze gezamenlijke voorwaarden:

  • zo min mogelijk aanpassingen aan uw huis;
  • een duurzaam alternatief;
  • zo goedkoop mogelijke warmte voor iedereen;
  • betrouwbaar systeem met leveringszekerheid;
  • een transparant proces.

waar staan we nu?

In 2050 is Nederland verplicht om geen aardgas meer te gebruiken. Voor Klapwijk zijn verschillende oplossingen onderzocht. De meest betaalbare oplossing voor Klapwijk is een warmtenet. De warmte komt dan van een lokale aardwarmtebron. Een deelnamepercentage van 50% is noodzakelijk om het warmtenet technisch mogelijk te maken.

Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp met warmtebedrijf HVC het warmtenet uitgewerkt. Huiseigenaren van de eerste 282 woningen konden via een keukentafelgesprek een aanbieding krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. Per woning is bij dit bezoek ook bekeken welke aanpassingen er in huis nodig zijn (zoals elektrisch koken en aanpassen leidingwerk). Ruim 100 inwoners hebben uiteindelijk een concrete aanbieding ontvangen. Een aantal huishoudens en woningcorporatie Rondom Wonen hebben de keuze voor het warmtenet gemaakt.

Het 50% deelnamepercentage is niet gehaald. Het warmtenet wordt daarom voorlopig niet aangelegd. De gemeente ziet het warmtenet nog steeds als het meest betaalbare alternatief voor aardgas in Klapwijk. De volgorde waarop de fases worden doorlopen bij de herinrichting van Klimaatbestending Klapwijk is ongewijzigd. De gemeente gaat door met de aanleg van de bestrating en vernieuwing van het groen.

De gemeente onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn om het warmtenet aantrekkelijker te maken. Daarom is er een vragenlijst opgesteld. Hierin halen we informatie op, waaronder de overwegingen om wel of niet aan te sluiten op het warmtenet. Inwoners van Klapwijk ontvangen hierover een brief. 

waarom een warmtenet?

De woningen in Klapwijk lijken op elkaar en zijn al redelijk geïsoleerd. De gemeente is ervan overtuigd dat aansluiten op het warmtenet op dit moment de meest betaalbare en beste keuze is om aardgasvrij te worden. Overstappen kost waarschijnlijk minder dan uw huis gereed maken voor- en de aanschaf van- een warmtepomp. Voor mensen zonder spaarrekening en/of met lage inkomens zijn er aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Onder voorwaarden zijn er renteloze en zelfs aflossingsvrije leningen te verkrijgen via het Warmtefonds. Een warmtenet is betrouwbaar, leveringszeker en inwoners worden door de warmtewet beschermd tegen forse prijsstijgingen. Op den duur zal aardgas niet meer geleverd worden. Bovendien stijgt de waarde van de woning als deze wordt verduurzaamd. Uiteraard maakt iedere inwoner deze keuze zelf. 

Waarom geen waterstof?

Voor waterstof is een grote hoeveelheid (groene) stroom nodig. Er is in Nederland een tekort aan groene stroom. Dit maakt waterstof schaars en duur. Ook is waterstof niet echt veilig want het is heel licht ontvlambaar en je ruikt het niet. De Nederlandse overheid wil waterstof vooralsnog vooral gecontroleerd inzetten als een oplossing voor de zware industrie. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft daarover een brief ontvangen van Minister de Jonge waarin wij als gemeente worden geadviseerd geen waterstof op te nemen in ons energietransitieplan voor het verwarmen van bestaande woningen. 

vragen

We merken dat bewoners nu nog veel vragen hebben over het project. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners zich goed geïnformeerd voelen. Uw vragen kunt u altijd kwijt per mail aan klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

belangenvereniging Warm Klapwijk

Bespreekt u uw vragen liever met andere bewoners uit de wijk? Neem dan eens contact op met de Belangenvereniging Warm Klapwijk via warmklapwijk@gmail.com of sluit direct aan via www.warmklapwijk.nl. Belangenvereniging Warm Klapwijk houdt zich namens bewoners uit Klapwijk bezig met de overstap naar een aardgasvrije woonwijk. Zij zijn een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en het warmtebedrijf.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Projectteam Aardgasvrij Klapwijk

Nieuws