Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het warmtenet: hoe werkt het?

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming: een soort CV-installatie in het groot. Het is een collectieve oplossing om heel Klapwijk te verwarmen.

**Hoe werkt een warmtenet? **
Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming: een soort CV-installatie in het groot. Het is een collectieve oplossing om heel Klapwijk te verwarmen. Een warmtebuffer en een alternatieve warmtebron garanderen leveringszekerheid aan de bewoners bij storing aan de bron. Het warmtenet zal bestaan uit de (geothermie)bron, een distributienet in de straat en afleverings-installaties aan individuele huishoudens. Het distributienetwerk in de straat bestaat uit twee leidingen: een aanvoer- en een retourleiding.

**De warmtebron **
Aardwarmte is warm water dat door de aarde op temperatuur is gebracht. Om de aardwarmte te bereiken moeten we diep boren; in onze regio zo’n 2,5 km. Het warme water, met een temperatuur rond de 70°C, wordt opgepompt. Om zo min mogelijk warmte te verliezen is het belangrijk dat de installatie dicht bij de eindbestemming staat, we maken daarom voor Klapwijk gebruik van de warmtebron in Pijnacker Oost. Om het opgepompte water te gebruiken voor onder andere het verwarmen van uw huis, gaat het water eerst door een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt de warmte aan het water onttrokken. Een warmtewisselaar bestaat uit honderden dunne platen, waar het geothermische water zijn warmte overdraagt aan het verwarmingswater aan de andere zijde van de plaat, dus in het distributienetwerk. Het afgekoelde geothermiewater wordt teruggepompt in de aarde om weer opgewarmd te worden en later weer opgepompt te kunnen worden.

Bekijk dit verhelderende filmpje waarin het proces van de warmtebron tot uw huis wordt uitgelegd. 

**Distributie **
Vanuit het warmteoverdracht station (WOS), waar de warmtewisselaar staat, gaat de warmte door het distributienet de wijk in. Het water in het distributienetwerk is dus in de warmtewisselaar verwarmd door aardwarmte, maar niet in direct contact geweest met het geothermiewater. Hierna gaat het leidingwater via het ondergrondse warmtenet naar de aangesloten huizen in Klapwijk.

**Aflevering **
De aangevoerde warmte wordt, via een afleverset, afgeleverd bij u thuis. Deze set zorgt net als uw CV-ketel dat uw huis comfortabel wordt verwarmd en u uw kraan- en douchewater op de gewenste temperatuur kan verwarmen, met vergelijkbare capaciteit zoals uw ketel dit nu doet. Oftewel, in de praktijk merkt u er weinig van. Nadat de warmte in uw woning is benut, loopt het afgekoelde water via de retourleiding terug naar de warmtewisselaar om weer verwarmd te worden.

**Leveringsgarantie **
Het warmtebedrijf dat warmte gaat leveren aan woningen in Klapwijk moet de levering van warmte garanderen. Het is wettelijk verplicht om leveringszekerheid te bieden, anders wordt er geen vergunning verleend door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor een korte onderbreking van aardwarmteproductie is er een warmtebuffer, die de uitval overbrugt. De functie van zo'n buffer is te vergelijken met een boiler die de meeste mensen thuis hebben, alleen groter. Mocht de aardwarmte-installatie langer uitvallen, dan wordt de warmtelevering overgenomen door een andere warmtebron. Er wordt onderzocht of aardwarmte-installaties in de toekomst onderdeel kunnen uitmaken van een regionaal netwerk, waarop andere warmtebronnen zijn aangesloten. Bij een langdurige storing kunnen deze bronnen de warmtelevering overnemen.