Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Aardgasvrij Klapwijk

inleiding

In de wijk Klapwijk liggen verschillende kansen om de woningen van het aardgas af te halen. Het plan is om een lokale geothermiebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk. Om dit mogelijk te maken heeft het Rijk een bijdrage van ruim € 7,5 miljoen gegeven.

Er is samen met inwoners nagedacht over het aardgasvrij maken van Klapwijk en wat daarvoor nodig is. Over een goede communicatie-aanpak en een acceptabel warmtesysteem zijn toen verschillende gesprekken gevoerd. Vervolgens is de gemeente met die informatie in gesprek gegaan met twee warmtebedrijven voor het aanleggen van een warmtenet. De gemeenteraad heeft besloten om samen met warmtebedrijf HVC de ontwikkeling van een warmtenet in Klapwijk verder uit te werken. In de nieuwsbrief heeft een vragenlijst gestaan over de situatie achter de voordeur. Met de resultaten daarvan zijn eerste woningscans uitgevoerd. Een collectief warmtenet, gevoed door geothermie, blijkt op dit moment uit onderzoek de meeste geschikte oplossing voor Klapwijk. We onderzoeken zorgvuldig, samen met inwoners, hoe we het warmtenet aantrekkelijk(er) kunnen maken voor iedereen.

Onze gezamenlijke voorwaarden:

  • zo min mogelijk aanpassingen aan uw huis;
  • een duurzaam alternatief;
  • zo goedkoop mogelijke warmte voor iedereen;
  • betrouwbaar systeem met leveringszekerheid;
  • een transparant proces.

keuze aan bewoners

Het nieuwe warmtenet komt er alleen als voldoende woningen kunnen worden aangesloten. Deze keuze is aan de woningeigenaren, omdat zij zelf beslissen of zij willen aansluiten op dit nieuwe warmtenet. HVC is op dit moment in gesprek met de inwoners van warmtenet fase A. Dit zijn de straten: Reina Prinsen Geerligssingel, Freule van Dorthsingel, Marga Klompélaan, Haya van Somerenlaan, Suze Groenewegstraat, Aletta Jacobsstraat, Joke Smitstraat, Vrouwenrecht 1-35 oneven & 2-32 even, Anne Franklaan 1-15 oneven & 2-16 even. Zij hebben als eerst de keuze of zij daadwerkelijk willen aansluiten op het warmtenet of niet. Als 50% van de inwoners uit warmtenet fase A meedoet, starten we met de aanleg van het warmtenet. Inwoners van warmtenet fase A kunnen zich inschrijven voor een keukentafelgesprek. Zij kunnen zich hier aanmelden.

waar staan we nu?

Nadat de gemeenteraad heeft besloten om samen met HVC de ontwikkeling van het warmtenet verder uit te werken is gestart met een intensief traject om de aansluiting op het warmtenet voor woningeigenaren concreet te maken. Er is gewerkt aan de aanvraag voor de aannemer voor het installatiewerk achter de voordeur, het kostenplaatje en aan de fasering; waar wordt er straks gestart met de aanleg van het warmtenet? Toekomstgroep is geselecteerd als aannemer voor de werkzaamheden achter de voordeur. Zij hebben een menukaart opgesteld, waarop inwoners kunt zien wat de te verwachten kosten voor hun woning zijn. De woningen in fase A krijgen de kans om als eerst aan te sluiten op het warmtenet in 2024. We starten hier omdat we willen aansluiten bij de werkzaamheden die al gepland zijn voor het klimaatbestendig maken en ophogen van de wijk.

waarom aansluiten op het warmtenet?

De woningen in Klapwijk lijken op elkaar en zijn al redelijk geïsoleerd. De gemeente is ervan overtuigd dat aansluiten op het warmtenet op dit moment de meest betaalbare en beste keuze is om aardgasvrij te worden. Omdat er een forse Rijkssubsidie ingezet wordt is overstappen voor iedereen toegankelijk. Overstappen kost minder dan uw huis gereed maken voor- en de aanschaf van- een warmtepomp. Voor de aanpassingen in uw woning worden inwoners volledig ontzorgd, als zij dat willen. Voor mensen zonder spaarrekening en/of met lage inkomens zijn er aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Onder voorwaarden zijn er renteloze en zelfs aflossingsvrije leningen te verkrijgen via het Warmtefonds. Een warmtenet is betrouwbaar, leveringszeker en inwoners worden door de warmtewet beschermd tegen forse prijsstijgingen. Op den duur zal aardgas niet meer geleverd worden dus overstappen naar het warmtenet geeft nu al zekerheid voor de toekomst. Bovendien stijgt de waarde van de woning als deze wordt verduurzaamd. Uiteraard maakt iedere inwoner deze keuze zelf. Als je niet wilt overstappen op het warmtenet moet je zelf voor een alternatief zorgen.

Waarom geen waterstof in Klapwijk?

Voor waterstof is een grote hoeveelheid (groene) stroom nodig. Er is in Nederland een tekort aan groene stroom. Dit maakt waterstof schaars en duur. Ook is waterstof niet echt veilig want het is heel licht ontvlambaar en je ruikt het niet. De Nederlandse overheid wil waterstof vooralsnog vooral gecontroleerd inzetten als een oplossing voor de zware industrie. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft daarover een brief ontvangen van Minister de Jonge waarin wij als gemeente worden geadviseerd geen waterstof op te nemen in ons energietransitieplan voor het verwarmen van bestaande woningen. 

vragen

We merken dat bewoners nu nog veel vragen hebben over het project. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners zich goed geïnformeerd voelen. Uw vragen kunt u altijd kwijt per mail aan klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

belangenvereniging Warm Klapwijk

Bespreekt u uw vragen liever met andere bewoners uit de wijk? Neem dan eens contact op met de Belangenvereniging Warm Klapwijk via warmklapwijk@gmail.com of sluit direct aan via www.warmklapwijk.nl. Belangenvereniging Warm Klapwijk houdt zich namens bewoners uit Klapwijk bezig met de overstap naar een aardgasvrije woonwijk. Zij zijn een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en het warmtebedrijf. 

nieuwsbrieven

* Nieuwsbrief november 2022

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Projectteam Aardgasvrij Klapwijk

Nieuws