Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Zoektocht naar een geschikt warmtebedrijf

Als inwoners in Klapwijk besluiten om aan te sluiten op het warmtenet zullen zij uiteindelijk de maandelijkse rekening ontvangen van een warmtebedrijf. Dit bedrijf moeten we nog selecteren. In de afgelopen periode hebben we een aantal mogelijkheden onderzocht.

De gemeente heeft voor Klapwijk een bijdrage van ruim 7,5 miljoen ontvangen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze bijdrage is verkregen voor de ontwikkeling van een warmtesysteem gevoed door geothermie; een duurzame warmteoplossing die als meest betaalbaar voor Klapwijk uit onderzoek komt. De geothermiebron van dit systeem wordt gerealiseerd door Wayland Energy B.V. Zij realiseren en onderhouden de bron. Wayland gaat niet over de buizen onder de grond richting de wijk (het net) en de aansluitingen in de woningen. Om de warmte naar Klapwijk te brengen en de woningen warm te krijgen moeten wij een warmtebedrijf selecteren.

Antwoorden krijgen

Uit de gesprekken met bewoners blijkt dat er duidelijkheid gevraagd wordt over de wijze waarop woningen aangesloten kunnen worden, hoeveel het kost en hoe de twee projecten (Klimaatbestendig en Aardgasvrij Klapwijk) elkaar versterken. Op deze vragen kunnen we alleen een antwoord geven als er een warmtebedrijf is.

Publiek belang

Bij de selectie van het warmtebedrijf volgen we het publieke belang. Dit zijn belangen die voor de gehele samenleving gelden. Op deze belangen willen we als gemeente sturen en daar gaan we de mogelijke samenwerking op beoordelen. We hebben de belangen voor Klapwijk opgeteld. Hieronder in willekeurige volgorde de publieke belangen:

  • Zo goedkoop mogelijke warmte voor iedereen (in ieder geval woonlastenneutraliteit);
  • Energierechtvaardigheid (gelijke lasten voor iedereen);
  • Betrouwbaarheid, robuustheid en leveringszekerheid;
  • Keuzevrijheid van leverancier;
  • Ontzorgen;
  • Transparantie;
  • Duurzaamheid.

De publieke belangen richten zich dus niet alleen op de kosten. Het is breder dan dat; het gaat ook over eerlijkheid, mate van duurzaamheid, de kwaliteit en het ontzorgen van onze inwoners.

Selectie van een warmtebedrijf

Om een project van deze omvang en met deze specifieke technische kennis uit te voeren hebben we een partij nodig die ervaring heeft met het ontwikkelen en beheren van warmtenetten. Om de juiste partij te selecteren gaan we samen met een aantal partijen verkennen wat er mogelijk is. Hierbij nemen we de specifieke eisen en wensen van de bewoners actief mee. Pas als we, in samenwerking met dit warmtebedrijf (of bedrijven) en bewoners tot een geschikt aanbod komen gaan we over tot de toekenning van dit project aan de beste partij.

Publiek bedrijf

De specifieke eisen, wensen en criteria voor het warmtenet zijn op dit moment nog niet volledig duidelijk bijvoorbeeld de aanpassingen die nodig zijn achter de voordeur. Het aantal aansluitingen op het warmtenetwerk is ook onbekend. U kunt immers zelf besluiten of u mee wilt doen. Dit heeft wel allemaal invloed op een goede keuze. Daarom zoeken we een partij die met ons en de bewoners de samenwerking wil aangaan en vanuit het publieke belang denkt en handelt. De voorkeur gaat daarom uit naar een publiek bedrijf, dat zowel de aanleg van het net als de aansluiting in huis kan doen. Een publiek bedrijf behartigt in de regel dezelfde publieke waarden als de gemeente, waarbij de publieke belangen en lange termijnvisie voorop staan. Het is makkelijker om met publieke partijen afspraken te maken en op termijn te komen tot een open netwerk, waarbij keuzevrijheid voor inwoners van een leverancier mogelijk is. Het realiseren van een open netwerk met meerdere leveranciers achten wij in aanvang niet te realiseren. De aanvangsinvestering en de risico’s voor het netwerk zijn dan te groot en te gecompliceerd, waardoor het lastig is om met meerdere partijen afspraken te maken.

Samenwerking

Binnen onze gemeente zijn 2 publieke bedrijven werkzaam die deze rol geheel of gedeeltelijk kunnen invullen. Dit zijn HVC en NetVerder. Wij willen het komende half jaar gebruiken om samen de samenwerking te verkennen en een eerste aanbod uit te werken. Als er voldoende vertrouwen is in deze partijen, dan is er een basis voor samenwerking. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te besluiten een samenwerking aan te gaan. Wij willen de raad meenemen in het proces en wij gaan de raad expliciet vragen het college de opdracht te geven om de samenwerking te verkennen en uit te werken.