Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Drukbezochte informatiebijeenkomsten warmtenet Klapwijk

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Op 8,9, 10 en 11 mei ging het warmtenet Klapwijk officieel van start! De eerste bijeenkomsten over warmtenet Klapwijk zijn geweest. De bijeenkomsten werden georganiseerd door HVC in samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Op 8 en 9 mei waren er twee fysieke bijeenkomsten in het gemeentehuis voor bewoners uit warmtenet fase A. Hier waren ongeveer 140 bewoners aanwezig. Op 10 mei kwamen ruim 150 bewoners naar de wijkbrede-bijeenkomst over het warmtenet en voorbereiden op aardgasvrij. En op 11 mei was er nog een online informatiebijeenkomst te volgen voor bewoners uit warmtenet fase A.

Warmtenet Klapwijk komt eraan!

De informatiebijeenkomsten stonden volledig in het teken van het nieuwe warmtenet voor Klapwijk, met als start fase A. De wethouder opende de avond vanuit het belang en urgentie van de gemeente om te stoppen met fossiele brandstoffen en hoe zij daar in Klapwijk invulling aan willen geven: met een warmtenet voor de hele wijk. Als 50% van de eerste fase meedoet wordt gestart met de aanleg. Daarna was het woord aan HVC over hoe een warmtenet werkt, de warmtebron, wat een aansluiting kost tot aan de bewonerscampagne voor warmtenet fase A. Aannemer ToekomstGroep vertelde over de aanpassingen die in de woning nodig zijn om aan te sluiten op het warmtenet. Er is een menukaart ontwikkeld die per woning ingezet kan worden om de exacte kosten van de woningaanpassingen te bepalen. Belangenvereniging Warm Klapwijk kwam ook aan het woord. Zij zijn vanaf het begin van het traject van de ontwikkeling van een nieuw warmtenet al betrokken. Warm Klapwijk kijkt vanuit een bewonersperspectief mee met de gemeente en HVC en zijn een belangrijke gesprekspartner.

Ruimte voor vragen

Tijdens de bijeenkomst was er genoeg ruimte voor vragen. Er werden dan ook veel vragen gesteld. Deze liepen uiteen van wat is het warmtetarief tot aan wat de duurzame warmtebron wordt. Sommige vragen gingen wat dieper in op de techniek en sommige op de persoonlijke situatie. Alle vragen zijn gebundeld en een overzicht van de veel gestelde vragen staat op de website van HVC klik hier.

Keukentafelgesprekken

Er komt best wat bij kijken om een aanbod te maken voor een wijk. Ondanks dat de woningen er aan de buitenkant hetzelfde uit zien, is iedere woning uniek. Onderdeel van het aanbod is dat HVC bewoners ontzorgt in het proces om over te gaan naar een warmtenetaansluiting. Zij starten met persoonlijke gesprekken bij bewoners thuis voor een aanbod op maat, om het proces toe te lichten en om antwoord te geven op de vragen die leven.

Energietransitie

Aardgasvrij Klapwijk

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp