Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tweede bijeenkomst werkgroep 2

Maandagavond 31 mei 2021 kwam werkgroep 2 weer bijeen met twintig bewoners uit diverse delen van de wijk, Erik Bulten, Matthijs Beke, Ronald Berk en Valerie van Olffen namens de gemeente. Werkgroep 2 is in gesprek over de randvoorwaarden van het warmtesysteem.

**Actualiteiten **
Door de bewoners werden vragen gesteld over de artikelen in het AD. Erik gaf aan dat de artikelen niet door de gemeente zijn goedgekeurd. Bewoners voelen zich wel een soort van ambassadeur voor de wijk en krijgen ook veel vragen van buurtgenoten. We zouden moeten kijken met elkaar welke vragen er allemaal zijn en wat daarop de antwoorden zijn zodat zoveel mogelijk ook de juiste informatie wordt gegeven.

**Update en technische presentatie **
Vanuit het projectteam gaven we de werkgroep een update over spelende zaken en gingen we verder in op de techniek van het warmtesysteem. Ondertussen was er ruimte voor de bewoners om vragen te stellen. Veel vragen zijn direct beantwoord. Via de chat zijn ook een groot aantal vragen beantwoord. Zie bijlage.

**Bouwstenen om tot een aanbod te komen **
De bouwstenen om tot een aanbod te komen zijn in concept gedeeld, deze mogen worden aangevuld door de werkgroep. Een deel van de bouwstenen kunnen nu worden gestart, in samenwerking met de werkgroep. Een ander deel zal moeten worden gestart door het warmtebedrijf, het warmtebedrijf is nog niet gekozen. Op dit moment krijgt de gemeente een juridisch advies hoe we kunnen komen tot het selecteren van een warmtebedrijf. Als dit duidelijk is gaan we met de werkgroep verder in gesprek, maar ook met het college en de gemeenteraad. De bouwstenen moeten leiden tot een roadmap.

Discussie in de werkgroep ontstond ook over de scope, wel of niet isolatie meenemen. We vinden isoleren altijd goed. We zijn vanuit de gemeente bereid om dit te ondersteunen bijvoorbeeld door voorlichting en eventueel ondersteuning van collectieve inkoopacties als dit wordt gewenst. Dergelijke acties staan wel los van het komen tot een aanbod om op een warmtenet aangesloten te worden. Het is een parallel spoor.

Bewonerscoöperatie 
In de eerste bijeenkomst kwam een bewoner met het idee om een bewonerscoöperatie te starten. Er zijn nu meer bewoners enthousiast geworden en in juni komt een eerste bijeenkomst om in gesprek te gaan over deze bewonerscoöperatie.
Heb je belangstelling om samen met deze bewoner de coöperatie op te zetten? Stuur dan een mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl, we voegen je graag toe aan de groep.

**Techneutenwandelingen in Klapwijk **
Er wordt een techneutenwandeling georganiseerd in Klapwijk. Ronald Berk, projectlid van Aardgasvrij Klapwijk, gaat graag met bewoners in gesprek over de techniek van het warmtesysteem en adviseert over onder andere isolatie en verduurzaming. Bewoners die hier interesse in hebben kunnen zich inschrijven voor een wandeling.

**De volgende bijeenkomst **
De wens van deelnemers is om steeds concreter te worden en zoeken naar een eigen rol. Voor het volgende overleg brengen deelnemers actiepunten in. We gaan in ieder geval in gesprek over de rol van deelnemers, de bewonerscoöperatie, de businesscase en berekeningen toelichten. De volgende bijeenkomst is 22 juni 19.30 - 21.00 uur. 
Het is mogelijk om aan te sluiten bij de werkgroep. Aanmelden kan door een mail te sturen met je gegevens naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.