Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Warmtenet Klapwijk: bewonersbijeenkomsten

Er is de afgelopen maanden intensief samengewerkt om de aansluiting op het warmtenet voor woningeigenaren in Klapwijk concreet te maken.

Er is gewerkt aan de selectie van de aannemer voor het installatiewerk achter de voordeur, het warmteaanbod, onderzoek naar de duurzame warmtebron en aan de fasering; waar wordt gestart met de aanleg van het warmtenet. Er is een aannemer geselecteerd voor de werkzaamheden achter de voordeur. De woningen in warmtenet fase A krijgen de kans om als eerste aan te sluiten op het warmtenet in 2024. Dit zijn de straten: Reina Prinsen Geerligssingel, Freule van Dorthsingel, Marga Klompélaan, Haya van Somerenlaan, Suze Groenewegstraat, Aletta Jacobsstraat, Joke Smitstraat, Vrouwenrecht 1-35 oneven & 2-32 even, Anne Franklaan 1-15 oneven & 2-16 even.

De gemeenteraad besluit op 20 april over de inzet van de verkregen Rijkssubsidie van 7 miljoen. Alle inwoners uit Klapwijk ontvangen daarna een informatiekrant met uitgebreidere informatie over het definitieve aanbod. Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de werkzaamheden die al gepland zijn voor het klimaatbestendig maken en ophogen van de wijk. Om de mensen uit de eerste fase goed te informeren organiseert de gemeente samen met de andere partijen op 8 en 9 mei een informatieavond in het gemeentehuis. Woont u in fase A en heeft u geen gelegenheid om op de bijeenkomsten te komen? Dan is er op 11 mei de mogelijkheid om een webinar bij te wonen. Om de rest van de wijk ook goed uit te leggen hoe de fasering en het aanbod in elkaar zitten, organiseren ze op 10 mei een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk voor alle andere inwoners uit de wijk. 

Wilt u aanwezig zijn op één van de bewonersbijeenkomsten voor warmtenet fase A op 8, 9 of 11 mei of wijkbreed op 10 mei? Ga naar connect.hvcgroep.nl/Klapwijk en meld u aan.

11 mei webinar - voor warmtenet fase A

Woont u in fase A en heeft u geen gelegenheid om op de bijeenkomsten te komen? Dan is er op 11 mei de mogelijkheid om een webinar bij te wonen. Het webinar start om 19:30 uur. Aanmelden hiervoor kan ook via connect.hvcgroep.nl/Klapwijk. Na uw aanmelding ontvangt u het programma en de link naar het webinar.