Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het warmtenet: waarom?

Niet alleen voor Klapwijk zijn plannen gemaakt om aardgasvrij te worden, maar voor alle wijken in Pijnacker-Nootdorp. Per buurt is bekeken welk warmtesysteem het beste is om de wijk mee te verwarmen. De basis voor alle wijken in Pijnacker-Nootdorp is een betaalbare, haalbare en eerlijke warmteoplossing.

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken om aardgasvrij te worden. Dit is opgenomen in het klimaatakkoord. De gemeenten staan aan de lat om hiervoor een visie te ontwikkelen en de regie in handen te nemen. Zo ook in Pijnacker-Nootdorp. Onze visie is opgesteld en verwoord in het energietransitieplan, deze wordt nog dit jaar door de raad vastgesteld. Het uitgangspunt van het plan is dat we aardgasvrij gaan worden. Per buurt is bekeken welk warmtesysteem het beste is om de wijk mee te verwarmen. Dit kan van individuele verwarming tot een collectieve verwarming. In het energietransitieplan is dit verwoord en aangegeven, u kunt het plan [hier](http://In%20Nederland%20hebben%20we%20met%20elkaar%20afgesproken%20om%20aardgasvrij%20te%20worden.%20Dit%20is%20opgenomen%20in%20het%20klimaatakkoord.%20De%20gemeenten%20staan%20aan%20de%20lat%20om%20hiervoor%20een%20visie%20te%20ontwikkelen%20en%20de%20regie%20in%20handen%20te%20nemen.%20Zo%20ook%20in%20Pijnacker-Nootdorp.%20Onze%20visie%20is%20opgesteld%20en%20verwoord%20in%20het%20energietransitieplan,%20deze%20wordt%20nog%20dit%20jaar%20door%20de%20raad%20vastgesteld.%20Het%20uitgangspunt%20van%20het%20plan%20is%20dat%20we%20aardgasvrij%20gaan%20worden.%20Per%20buurt%20is%20bekeken%20welk%20warmtesysteem%20het%20beste%20is%20om%20de%20wijk%20mee%20te%20verwarmen.%20Dit%20kan%20van%20individuele%20verwarming%20tot%20een%20collectieve%20verwarming.%20In%20het%20energietransitieplan%20is%20dit%20verwoord%20en%20aangegeven,%20u%20kunt%20het%20plan%20hier%20bekijken.%20De%20plannen%20voor%20Pijnacker-Nootdorp%20De%20basis%20voor%20alle%20wijken%20in%20Pijnacker-Nootdorp%20is%20een%20betaalbare,%20haalbare%20en%20eerlijke%20warmteoplossing.%20We%20hebben%20daarom%20gezocht%20naar%20oplossingen%20die%20het%20meest%20aansluiten%20bij%20de%20huidige%20warmtevraag%20en%20waarbij%20de%20aanpassingen%20zo%20klein%20mogelijk%20zijn%20en%20dus%20betaalbaar.%20Nog%20niet%20alle%20technieken%20zijn%20uitontwikkeld%20en%20regelgeving%20is%20nog%20niet%20allemaal%20op%20orde.%20Het%20vraagt%20daarom%20nog%20nadere%20uitwerking%20om%20een%20definitief%20beeld%20te%20geven%20wat%20er%20in%20Pijnacker-Nootdorp%20achter%20de%20voordeur%20nodig%20is%20om%20aardgasvrij%20te%20worden.%20In%20Klapwijk%20zijn%20we%20iets%20verder,%20daar%20hebben%20we%20een%20business-case%20opgesteld%20voor%20een%20collectief%20warmtesysteem%20en%20hebben%20we%20een%20bijdrage%20van%20het%20Rijk%20gekregen%20voor%20een%20haalbare%20en%20acceptabele%20oplossing.%20%20%20%20Warmtenet%20in%20Klapwijk%20Uit%20alle%20onderzoeken%20is%20gebleken%20dat%20een%20warmtenetwerk%20gevoed%20door%20middel%20van%20geothermie%20het%20meest%20geschikte%20warmtesysteem%20is%20voor%20Klapwijk.%20Om%20woningen%20in%20Klapwijk%20tijdens%20een%20strenge%20winterdag%20voldoende%20warm%20te%20krijgen%20moet%20het%20CV-water%20temperatuur%20minimaal%2060-70%C2%B0C%20zijn,%20vergelijkbaar%20aan%20de%20temperatuur%20van%20uw%20huidige%20CV-ketel.%20Een%20warmtenet%20aangesloten%20op%20de%20door%20Wayland%20Energy%20geplande%20geothermiebron%20in%20Pijnacker-Oost%20kan%20water%20van%2070%C2%B0C%20leveren.%20Qua%20temperatuur%20komt%20het%20warmtesysteem%20het%20dichtst%20bij%20de%20huidige%20CV-ketel,%20waardoor%20grote%20investeringen%20in%20isolatie%20voor%20de%20overstap%20naar%20dit%20warmtesysteem%20niet%20nodig%20zijn.%20Aanvullende%20isolatiemaatregelen%20kunnen%20uw%20warmtevraag%20wel%20verlagen%20en%20daarmee%20kosten%20besparen.%20%20%20Waarom%20nu? Het collectieve warmtesysteem is nu mogelijk, omdat er zicht is op een geothermiebron in Pijnacker-Oost, die de benodigde temperatuur kan leveren. De komende periode werken we aan de inventarisatie om een aanbod aan u voor te bereiden. We willen graag zekerheid over de benodigde temperatuur. Wat betekent het voor u, wat gaat het kosten en hoe gaan we dit doen? U staat als woningeigenaar vrij om van dit aanbod gebruik te maken.) bekijken.

De plannen voor Pijnacker-Nootdorp
De basis voor alle wijken in Pijnacker-Nootdorp is een betaalbare, haalbare en eerlijke warmteoplossing. We hebben daarom gezocht naar oplossingen die het meest aansluiten bij de huidige warmtevraag en waarbij de aanpassingen zo klein mogelijk zijn en dus betaalbaar. Nog niet alle technieken zijn uitontwikkeld en regelgeving is nog niet allemaal op orde. Het vraagt daarom nog nadere uitwerking om een definitief beeld te geven wat er in Pijnacker-Nootdorp achter de voordeur nodig is om aardgasvrij te worden. In Klapwijk zijn we iets verder, daar hebben we een business-case opgesteld voor een collectief warmtesysteem en hebben we een bijdrage van het Rijk gekregen voor een haalbare en acceptabele oplossing.

Warmtenet in Klapwijk
Uit alle onderzoeken is gebleken dat een warmtenetwerk gevoed door middel van geothermie het meest geschikte warmtesysteem is voor Klapwijk. Om woningen in Klapwijk tijdens een strenge winterdag voldoende warm te krijgen moet het CV-water temperatuur minimaal 60-70°C zijn, vergelijkbaar aan de temperatuur van uw huidige CV-ketel. Een warmtenet aangesloten op de door Wayland Energy geplande geothermiebron in Pijnacker-Oost kan water van 70°C leveren. Qua temperatuur komt het warmtesysteem het dichtst bij de huidige CV-ketel, waardoor grote investeringen in isolatie voor de overstap naar dit warmtesysteem niet nodig zijn. Aanvullende isolatiemaatregelen kunnen uw warmtevraag wel verlagen en daarmee kosten besparen.

Waarom nu?
Het collectieve warmtesysteem is nu mogelijk, omdat er zicht is op een geothermiebron in Pijnacker-Oost, die de benodigde temperatuur kan leveren. De komende periode werken we aan de inventarisatie om een aanbod aan u voor te bereiden. We willen graag zekerheid over de benodigde temperatuur. Wat betekent het voor u, wat gaat het kosten en hoe gaan we dit doen? U staat als woningeigenaar vrij om van dit aanbod gebruik te maken.