Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Derde bijeenkomst werkgroep 2

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Dinsdagavond 22 juni 2021 kwam werkgroep 2 weer bijeen met 15 bewoners uit diverse delen van de wijk. Erik Bulten, Matthijs Beke, Ronald Berk en Valerie van Olffen namens de gemeente. Werkgroep 2 is in gesprek over de randvoorwaarden van het warmtesysteem.

**Doel van de werkgroep **
De betrokkenheid van de werkgroep is ontzettend fijn, het aantal mensen dat wil meedenken blijft groeien. We worstelen met de invulling van de werkgroepen. Met enkele bewoners gaan we doelstelling noteren om de focus te behouden en te bepalen welke organisatievorm het beste past.

**Bewonerscoöperatie **
Inmiddels is de eerste bijeenkomst geweest met bewoners over de bewonerscoöperatie. Zij hebben in een update verteld wat zij hebben besproken. Het was een verkennend gesprek en zijn het eens dat ze vanuit de wijk willen verenigen richting het project, de aanbieder etc. De bewonerscoöperatie wil luisteren naar alle belanghebbende. Onderwerpen waar zij zich betrokken bij voelen zijn onder meer: belangen, kosten, governance, besparingsmaatregelen, communicatie, subsidies. 30 juni komen zij weer bij elkaar. Heb je belangstelling om met dit clubje bewoners aan de slag te gaan? Stuur dan een mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl, we voegen je graag toe aan de groep.

**Businesscase **
Ronald heeft met een aantal sheets de businesscase toegelicht. Hij ging in op het doel en de inzet van de Rijksbijdrage, berekening om het warmtenet rond te rekenen en maakte de vergelijking tussen eindgebruiker gas en warmte. We zouden nog wel een hele avond kunnen vullen met toelichting, maar omdat we concreet aan de slag willen met de werkgroep hebben we de toelichting kort gehouden.

**Aan de slag! **
In de vorige bijeenkomst presenteerden wij de bouwstenen om tot een aanbod te komen. Samen met de werkgroep zijn we aan de slag gegaan om één bouwsteen uit te werken. De deelnemers zijn in groepjes aan de slag gegaan met een document welke de randvoorwaarden we meegeven aan het warmtebedrijf en hoe we omgaan met bepaalde casussen. De groepjes hebben daar nu een begin aan gemaakt.

**De volgende bijeenkomst **
Tijdens de volgende bijeenkomst geven we elkaar terugkoppeling en gaan we verder met het uitwerken van het document. Deze bijeenkomst is begin september, het liefst dan fysiek. De uitnodiging volgt nog.

Het is mogelijk om aan te sluiten bij de werkgroep. Aanmelden kan door een mail te sturen met je gegevens naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.

Energietransitie

Aardgasvrij Klapwijk

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp