Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Eerste bijeenkomst werkgroep 2

Dinsdagavond 13 april 2021 kwam werkgroep 2 voor het eerst bijeen met achttien bewoners uit diverse delen van de wijk, twee projectleden en de communicatiemedewerker. Werkgroep 2 gaat in gesprek over de randvoorwaarden van het warmtesysteem.

Informatiewensen en zorgen
Vanuit de gemeente zijn we benieuwd naar welke specifieke informatie bewoners op zoek zijn. Zo zijn er veel bewoners die behoefte hebben inzicht te krijgen in de kosten voor het overstappen en gebruik. Ook is er behoefte aan informatie over technische aspecten, zoals leveringstemperatuur, geluidshinder en de optimale inrichting. En tot slot willen bewoners meer over de rol van en afspraken met warmteproducent Wayland weten. De bewoners uitten zorgen over verschillende zaken. Is er wel genoeg draagvlak? Moet de straat wéér open? Krijgen we te maken met een monopolist? Hoe zit dat dan met de kosten? Hoe betrouwbaar is de techniek en de levering? Dit zijn terechte zorgen. Als gemeente hebben we ook niet overal nu een antwoord op. Het is wel goed dat de zorgen benoemd zijn, dan kunnen we hier antwoorden op gaan geven, dat hebben we deels al tijdens de bijeenkomst kunnen doen.

Randvoorwaarden
De bewoners geven aan een betrouwbaar systeem te willen met leveringsgarantie. Grote verbouwingen in huis zijn ongewenst en het systeem mag geen geluidsoverlast veroorzaken bij normaal functioneren. Het moet technisch haalbaar zijn, tegen een eerlijke prijs. Dit alles moet in een helder voorstel (aanbod) staan.

Aansluitkosten
Bewoners gaven aan wat voor hen acceptabele kosten zijn om over te stappen naar een collectief warmtenet gevoed door geothermie. De genoemde bedragen varieerden tussen € 1500 en € 3000. Meerdere bewoners gaven aan kosten acceptabel te vinden vergelijkbaar aan de kosten van een nieuwe HR-ketel (circa € 1500). We zijn ons bewust dat deze prijzen worden genoemd door een klein deel van de wijk, die over het algemeen zeer begaan zijn met dit thema; er zullen ook bewoners zijn die deze kosten niet zien zitten.

Rol van bewoners en gemeente Pijnacker-Nootdorp
De aanwezige bewoners willen kritisch meedenken, feedback geven en betrokken blijven. Ze staan open om in gesprek te gaan met buren en om hen te overtuigen. Randvoorwaarde om dergelijke gesprekken te voeren is wel dat er een helder plan ligt. Een bewoner kwam met het idee om een bewonerscoöperatie te starten, dat is een mooi initiatief dat wij graag ondersteunen. Heb je belangstelling om samen met deze bewoner de coöperatie op te zetten? Stuur dan een mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl, we brengen jullie graag met elkaar in contact.

Deelnemers verwachten van de gemeente veel, eerlijke en duidelijke informatie. De gemeente moet de onafhankelijke brug zijn tussen bewoners en aanbieders. Zodat er een betaalbaar, eerlijk en haalbaar warmtesysteem komt voor de wijk. We dienen alle mogelijkheden in kaart te brengen en uiteindelijk de genoemde zorgen te adresseren in aanloop naar een aanbod.

De verwachtingen van de werkgroep
De wens van de deelnemers is om op korte termijn weer bijeen te komen, zo kunnen we steeds concreter in gesprek. We gaan een nieuwe bijeenkomst inplannen. Het is nog mogelijk om aan te sluiten bij de werkgroep. Sterker nog; graag zelfs! Aanmelden kan door een mail te sturen met je gegevens naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.