Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Waarom Aardgasvrij Klapwijk?

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd om de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken, en aardgasvrije woonwijken zijn daar een onderdeel van uit het Klimaatakkoord. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de ambitie om in 2050 een CO₂-neutrale gemeente te zijn.

De aarde warmt op en ons klimaat verandert als gevolg van de wereldwijde, grootschalige uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide (CO₂). Klimaatverandering waar we ook in Pijnacker-Nootdorp de komende decennia al last van gaan hebben. De benodigde energietransitie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, daarom is het belangrijk om ergens te beginnen. De gemeente ziet een mooie kans om Klapwijk collectief aardgasvrij te maken, vanwege een paar gunstige randvoorwaarden:

Het type woningen
De meeste woningen in de wijk zijn voldoende geïsoleerd, waardoor er relatief weinig werkzaamheden aan uw huis nodig zijn. Daarnaast zal de warmte die geleverd zal worden via het warmtenet, van vergelijkbare temperatuur zijn als de huidige verwarming, waardoor radiatoren niet vervangen hoeven te worden.

Beschikbaarheid van een duurzame bron
Wayland Energy ontwikkelt in Pijnacker-Oost een geothermie bron om tuinders van warmte te voorzien. Deze bron kan ook warmte leveren voor de wijk. De verwachting is dat op een later moment ook regionale restwarmte het warmtenet kan voeden.

Rijksbijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken
Met deze subsidie kunnen de kosten voor de bewoners gedrukt worden, terwijl de gemeente ook belangrijke lessen leert voor het aardgasvrij maken van de andere buurten in de gemeente.

Koppeling met Klimaatbestendig
We werken nu samen aan een toekomstbestendige wijk.

Een collectief warmtenet, gevoed door geothermie, is uit onze onderzoeken uit de bus gekomen als gunstigste oplossing voor Klapwijk: een duurzame bron in de buurt, zo min mogelijk aanpassingen aan uw huis en lagere kosten dan bijvoorbeeld gasloos uw huis verwarmen met een individuele warmtepomp.