Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Eerste bijeenkomst werkgroep 1

Dinsdagavond 30 maart 2021 kwam werkgroep 1 voor het eerst bijeen met zes bewoners uit diverse delen van de wijk, de projectleider en communicatiemedewerker. Werkgroep 1 gaat in gesprek over de communicatie en participatie van Aardgasvrij Klapwijk.

**Ervaringen tot nu toe **
Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden met de communicatie en participatie tot nu toe: ze hebben informatie gevonden op de website, Facebookpagina Klimaatbestendig Klapwijk, de ansichtkaart/nieuwsbrief en de digitale wijkbijeenkomst. Er zijn zorgen vanwege negatieve berichtgeving over aardgasvrij, waar een informatief tegengeluid vanuit de gemeente gewaardeerd zou worden.

**Ideale communicatie en participatie **
De ideale communicatie en participatie wordt omschreven als stap voor stap meegenomen worden in het proces. Wat betekent het wel, maar ook wat betekent het niet? Er is behoefte aan kennisopbouw over relevante technieken voor de energietransitie, waaronder de winning van aardwarmte (geothermie) en het functioneren van collectieve warmtenetten. Niet alle aspecten van de energietransitie die in de media benoemd worden, zijn van toepassing op Klapwijk. Het wordt een taak van de gemeente om deze onwaarheden te weerleggen.

De website www.metenergieaandeslag.nl wordt de centrale plek voor alle beschikbare informatie gedeeld. We delen cruciale informatie op meerdere kanalen. Om zoveel mogelijk bewoners te kunnen bereiken worden flyers benoemd, naast de huidige ansichtkaart en digitale nieuwsbrief. Borden met informatie in de wijk helpen ook. Fysieke bijeenkomsten worden zeer aangeraden: we hopen dat dit snel weer kan!

De werkgroepdeelnemers merken op dat het onderwerp nog weinig lijkt te leven op straat en in de wijk. Als er eenmaal een concreet plan ligt met bijbehorend kostenplaatje, dan helpen rondetafelgesprekken en individuele gesprekken. Dat is de ervaring uit eerdere projecten zoals Klimaatbestendig Klapwijk en de werkgroep speeltuinen.

**Inhoudelijke informatiewensen **
De inhoudelijke informatie moet met name gaan over de kosten, de betrouwbaarheid en ‘wat betekent het voor mij’? We streven naar informatie die voor iedereen begrijpelijk is. Informatie vanuit marktpartijen en/of adviesbureaus als TNO is wenselijk. Tot slot wordt het gewaardeerd als goede ervaringen uit de regio worden benoemd, zoals de werkzaamheden van Wayland uit Lansingerland.

**De verwachtingen van de werkgroep **
De werkgroep staat open om met buren in gesprek te gaan, om te polsen wat zij van de communicatie vinden en hoe zij aankijken tegen Aardgasvrij Klapwijk. De wens van de deelnemers is om gedurende het project aangehaakt te blijven, daarom komen we over een aantal maanden (verwachting is juni) weer bijeen. 

Het is mogelijk om nog aan te sluiten bij de werkgroep. Sterker nog; graag zelfs! Aanmelden kan door een mail te sturen met je gegevens naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.