Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Aardgasvrij Pijnacker-Nootdorp

Energietransitieplan

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Energietransitie

Nederland heeft als doelstelling om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit is vastgelegd in het klimaatakkoord. Voor bijna iedereen in Nederland heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. En bij verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Bovendien koken veel mensen op aardgas en wordt ook tapwater verwarmd met aardgas. We zullen dus op zoek moeten naar andere – duurzamere – energiebronnen om onze gebouwen warm te houden. Dit wordt de warmtetransitie genoemd.

Elke gemeente in Nederland heeft een visie op deze verandering. In Pijnacker-Nootdorp noemen we dit het energietransitieplan. Hierin staat omschreven hoe gebouwen in de toekomst op een andere manier worden verwarmd. Ook staat er in de visie beschreven wat er in elke wijk gaat veranderen en wanneer. Als een wijk vóór 2030 van het gas afgaat, dan wordt in een wijkwarmteplan beschreven hoe dit op wijkniveau wordt aangepakt.

Het Energietransitieplan

De omschakeling van aardgas naar een andere warmtebron is een grote uitdaging – ook voor de gemeente. Vorig jaar hebben we aan inwoners gevraagd om mee te denken via een online vragenlijst, digitale wijkbijeenkomsten en twee ambassadeursbijeenkomsten. Ruim 800 inwoners hebben op deze manier veel kansen, zorgen en ideeën met ons gedeeld. Deze informatie is meegenomen in het Energietransitieplan. In het Energietransitieplan geeft de gemeente haar visie op deze overstap en maken we het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld en welk soort alternatief is daarvoor het meest geschikt? En op welke wijze wekken we onze elektriciteit duurzaam op? We hebben van het Energietransitieplan ook een samenvatting gemaakt. Deze is geplaatst in de Telstar en kun je op deze pagina onder het kopje 'downloads' vinden. Ook een samenvatting van het Energietransitieplan kunt u daar downloaden.

Hoe gaan we nu verder?

Het Energietransitieplan is in december 2021 vastgesteld door de raad. Nu gaan we graag samen met inwoners aan de slag met de eerste wijkwarmteplannen. In de wijkplannen komt te staan hoe, wat en wanneer we over willen stappen van aardgas naar andere bronnen. Ook de kosten gaan we inzichtelijk maken en we zoeken graag samen met inwoners uit wat de meest betaalbare en haalbare opties zijn. Om zoveel mogelijk inwoners bij de wijkwarmteplannen te betrekken maken we een participatieplan, zodat iedereen uit elke wijk kan meedoen. In Klapwijk zijn we al gestart met het opstellen van het wijkplan. In de wijk de Venen Rembrandtpark gaan we binnenkort ook aan de slag. De overige wijken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp plannen we later in. De volgorde van de wijken bepalen we dan ook.

Wordt het Energietransitieplan ook herzien?

De ontwikkeling van alternatieven voor energieopwekking gaat op dit moment heel snel. Het kan zijn dat er de aankomende jaren meer opties beschikbaar komen die ook in Pijnacker-Nootdorp kunnen werken. Het Energietransitieplan wordt daarom minimaal één keer per 5 jaar geactualiseerd.

Denk jij mee?

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws