Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De dag van de Warmte

Woont u in de Venen in Nootdorp? Bewonersorganisatie HWY organiseert een digitale bijeenkomst over de energietransitie en de verduurzaming van de wijkverwarming. U bent van harte uitgenodigd.

In uw buurt, De Venen, ligt de wijkverwarming van Eneco. De wijkverwarming wordt nu nog verwarmd met behulp van aardgas. Hiervoor zijn we op zoek naar een duurzaam alternatief, zonder uitstoot van CO₂. Het doel is om voor 2025 een wijkverwarming te hebben die gevoed wordt met duurzame energie en betaalbaar is voor de bewoners.

De wijkverwarming in de Venen is onderdeel van een groter warmtenetwerk in Ypenburg. De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt de komende jaren samen met Eneco, de bewonersorganisatie Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) en gemeente Den Haag aan verduurzaming van de wijkverwarming. Hiervoor wordt onderzocht welke duurzame energiebronnen geschikt zijn en welke aanpassingen nodig zijn achter uw voordeur en in het warmtenetwerk Daarnaast wordt een deel van de woningen nu nog verwarmd op aardgas. Voor deze woningen wordt nader onderzocht of aansluiting op de wijkverwarming passend is.

Samen met u
De energietransitie gaat iedereen aan en de verduurzaming van de wijkverwarming is hierbij van belang. Wat betekent dit voor u als bewoner van de Venen in Nootdorp?

Bewonersorganisatie HWY organiseert een digitale bijeenkomst om hierover in gesprek te gaan en om u bij te praten. Verder bespreekt HWY - onder andere - graag met u: 

  • Hoe ontstaat een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen zoals bewoners, energieleverancier Eneco en de gemeenten? 

  • Keuze in warmtebronnen zoals geothermie en welke criteria worden daarvoor gebruikt? 

  • Hoe kan de woning worden aangepast ten gunste van de energietransitie?

Schuift u digitaal aan?
Op woensdag 21 april om 20.00 uur zijn bewoners van Ypenburg en de Venen uit Nootdorp van harte welkom, aanmelding is niet nodig. De link kunt u vinden op de website www.duurzaamypenburg.nl. Op de website vindt u ook meer informatie over bewonersorganisatie HWY, de Dag van de Warmte en energiebesparingsadviezen.

Komt u er niet helemaal uit? Dan kunt u even email sturen naar: dedagvandewarmte@gmail.com.