Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Concept Energietransitieplan: laat uw reactie achter!

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Elke gemeente in Nederland werkt op dit moment aan een visie op duurzame warmte. In Pijnacker-Nootdorp noemen we dit een Energietransitieplan. Hierin staat omschreven hoe gebouwen in de toekomst op een andere manier worden verwarmd. Ook staat er in de visie beschreven wat er in elke wijk gaat veranderen en wanneer. Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een visie hebben gemaakt.

Het concept Energietransitieplan

De omschakeling van aardgas naar een andere warmtebron is een grote uitdaging – ook voor de gemeente. In het afgelopen jaar hebben we aan inwoners gevraagd om mee te denken via een online vragenlijst, digitale wijkbijeenkomsten en twee ambassadeursbijeenkomsten. Ruim 800 inwoners hebben op deze manier veel kansen, zorgen en ideeën met ons gedeeld. Deze informatie is meegenomen in het concept Energietransitieplan. In het concept van het Energietransitieplan geeft de gemeente haar visie op deze overstap en maken we het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld en welk soort alternatief is daarvoor het meest geschikt? En op welke wijze wekken we onze elektriciteit duurzaam op? We hebben van het Energietransitieplan ook een samenvatting gemaakt. Deze is geplaatst in de Telstar en kun je hier downloaden. Het totale concept Energietransitieplan kunt u hier downloaden. 

Inspraakperiode t/m 1 september 2021

Je kunt nu het concept Energietransitieplan lezen en daarover je mening geven, dat noemen we een zienswijze indienen. Je kunt een zienswijze t/m 1 september 2021 indienen. Dit kun je doen via het digitale zienswijzeformulier op: www.pijnacker-nootdorp.nl/energieplan of schriftelijk naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp: Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld in de reactie dat het gaat om het ‘Energietransitieplan’, je naam en adres, datum en waarover je reactie gaat.

Hoe gaan we nu verder?

Het Energietransitieplan wordt medio november 2021 vastgesteld door de raad. Daarna gaan we graag samen met inwoners aan de slag met de wijkwarmteplannen. In de wijkplannen komt te staan hoe, wat en wanneer we over willen stappen van aardgas naar andere bronnen. Ook de kosten gaan we dan inzichtelijk maken en we zoeken graag samen met inwoners uit wat de meest betaalbare en haalbare opties zijn. Om zoveel mogelijk inwoners bij de wijkwarmteplannen te betrekken maken we een participatieplan, zodat iedereen uit elke wijk kan meedoen. In Klapwijk zijn we al gestart met het opstellen van het wijkplan. In de wijk de Venen Rembrandtpark gaan we binnenkort ook aan de slag. De overige wijken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp plannen we begin 2022 en verder in. De volgorde van de wijken bepalen we dan ook.

Wordt het Energietransitieplan ook herzien?

De ontwikkeling van alternatieven voor energieopwekking gaat op dit moment heel snel. Het kan zijn dat er de aankomende jaren meer opties beschikbaar komen die ook in Pijnacker-Nootdorp kunnen werken. Het Energietransitieplan wordt na vaststelling daarom minimaal één keer per 5 jaar geactualiseerd.

Energietransitie

Aardgasvrij Pijnacker-Nootdorp

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp