Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het Energietransitieplan is vastgesteld

In totaal zijn er 67 zienswijzen ingediend op het concept Energietransitieplan waarop de gemeente heeft gereageerd. Het Energietransitieplan en de bijbehorende nota van beantwoording zijn vervolgens op 25 november jl. vastgesteld door de raad.

Vervolgstappen

In de volgende stappen gaat de gemeente per wijk en samen met inwoners aan de slag met de wijkuitvoeringsplannen. In de wijkuitvoeringsplannen komt te staan hoe, wat en wanneer we overstappen van aardgas naar andere bronnen. Ook de kosten worden inzichtelijk gemaakt en we zoeken samen met inwoners uit wat de meest betaalbare en haalbare opties zijn. Inwoners van een wijk waar we aan de slag gaan krijgen vanzelf een uitnodiging om mee te denken. In Klapwijk zijn we al gestart met het opstellen van het wijkplan. In de wijk de Venen Rembrandtpark gaan we binnenkort ook concreet aan de slag. De overige wijken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden in 2022 en verder ingepland. De volgorde van wijken wordt ook later nog bepaald. Het volledige Energietransitieplan, de nota van beantwoording en een samenvatting zijn te downloaden op deze pagina onder het kopje 'downloads'.