Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Energieneutrale gemeente

visie duurzame energie en energieneutraliteit

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Energietransitie

Pijnacker-Nootdorp zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers. Waarom we dit willen en hoe we dat gaan doen leest u in de visie ‘duurzame energie en energieneutraliteit’ en het uitvoeringsprogramma. Deze zijn februari 2016 vastgesteld in de gemeenteraad.

Waarom energieneutraal?

Fossiele brandstoffen raken op en dit heeft gevolgen de energieprijzen en het klimaat. We moeten dus nadenken over alternatieve brandstoffen en over energiebesparing. Pijnacker-Nootdorp werkt er daarom naartoe om in het jaar 2050 energieneutraal te zijn. We hebben dan geen energie meer nodig uit niet duurzame bronnen. Hoe we onze toekomst precies zien, kunt u lezen in de energievisie.

Hoe gaan we dit bereiken?

De komende jaren willen we maatregelen nemen om het energieverbruik in de gemeente zoveel mogelijk te verminderen en duurzame energiebronnen in te zetten. De energievisie geeft aan hoe de gemeente samen met inwoners toewerkt naar 2050. Daarbij nemen we 2030 als tussenstap.

Samen werken aan een energieneutrale gemeente

Samen met inwoners, tuinders en andere ondernemers is in grote lijnen uitgewerkt wat we de komende tien tot vijftien jaar moeten doen om energieneutraal te worden. De gemeente neemt het initiatief voor een aantal projecten, maar ook uw bijdrage is nodig om de gemeente energieneutraal te maken. In het uitvoeringsprogramma staat wat we willen doen en waar u aan kunt bijdragen.

Wilt u ook iets bijdragen aan één van de acties die de gemeente wil ondernemen, neem dan gerust contact op. Samen kunnen we kijken hoe we uw idee kunnen uitwerken en verwezenlijken. Een energieneutraal Pijnacker-Nootdorp kunnen we niet alleen realiseren. Alleen samen met u kunnen we iets bereiken.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws