Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Hoe maak ik mijn huis energiezuiniger en duurzamer?

Verbeterjehuis.nl geeft inzicht in de opbrengsten en kosten van verschillende energiebesparende maatregelen in of aan uw woning.

Hoe werkt Verbeterjehuis.nl?

De website is gemaakt door de rijksoverheid. U vult een paar eenvoudige vragen over uw woning in(zoals het woningtype en het bouwjaar). Op basis van deze gegevens geeft Verbeterjehuis aan welke energiebesparende maatregelen u nog kunt treffen voor een energiezuinige en aardgasvrije woning. Verbeterjehuis berekent voor u de kosten en besparingen van je verbeteringen.

Beantwoord de vragen op www.verbeterjehuis.nl en ontdek met welke verbeteringen u uw huis energiezuiniger en duurzamer kan maken.