Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Energieadvies voor bedrijven in Pijnacker-Nootdorp

Ondernemers in de gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen vanaf nu een afspraak maken met de bedrijvencoach Energie van de gemeente. “De bedrijvencoach kan ondernemers gericht ondersteunen met het zetten van stappen op weg naar verdere verduurzaming. Uit de eerste ervaringen blijkt dat ondernemers die persoonlijke aanpak zeer op prijs stellen”, zegt wethouder energietransitie Frank van Kuppeveld.

In het Energieakkoord hebben bedrijven afgesproken hun energiegebruik te verminderen en te verduurzamen. Veel ondernemers hebben al actie ondernomen. Toch hebben ondernemers vaak nog vragen. Bijvoorbeeld over stijgende of wisselende energieprijzen, het verduurzamen en elektrificeren van hun wagenpark of over de risico’s van de krapte op het elektriciteitsnet door de toegenomen elektriciteitsvraag.

Advies aanvragen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp biedt nu de mogelijkheid aan ondernemers om een vrijblijvend gratis advies aan te vragen en ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor energievraagstukken. Hiervoor kunnen ondernemers een bedrijvencoach inschakelen die meedenkt over energievragen en -wensen. De bedrijvencoach Energie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp biedt handvatten waarmee ondernemers en bedrijven direct aan de slag kunnen. De gemeente helpt op deze manier om stappen te zetten naar een CO2-neutraal bedrijf, bedrijvenpark of winkelcentrum. De gemeente heeft twee bedrijvencoaches aangetrokken. Ondernemers kunnen kosteloos een gesprek aanvragen via www.pijnacker-nootdorp.nl/bedrijvencoachenergie.

De afspraak met de bedrijvencoach Energie vindt plaats op de bedrijfslocatie. De coach bespreekt vragen en wensen, neemt gegevens op en maakt een rondgang door het bedrijf. Na het bezoek ontvangt de ondernemer een terugkoppeling via de mail, met een analyse en tips voor energieverduurzaming. De bedrijvencoach neemt na enige tijd nogmaals contact op om aanvullende vragen of de voortgang van benoemde punten te bespreken. Ook huurders van een bedrijfspand kunnen een gesprek met de bedrijvencoach aanvragen. Het gesprek focust zich dan op mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. Naast ondernemers en bedrijven kunnen ook sportverenigingen een aanvraag doen voor een gesprek over verduurzaming.