Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nieuwe aardwarmtebron voor Ammerlaan

De potplantenkwekerij kan sinds de zomer van 2018, vanwege een leidingbreuk op 1 km diepte, geen aardwarmte meer leveren aan zijn afnemers. Dit zijn een aantal nabijgelegen glastuinbouwbedrijven, sportcomplex/zwembad De Viergang, het Stanislas college en 470 appartementen. Met de Rabobank, provincie én gemeente als financiers kan Ammerlaan van start met het boren van een nieuwe aardwarmteput. Gekozen is voor een verbeterd ontwerp, waarbij een dubbele buis wordt geplaatst, wat meer productiezekerheid biedt en toekomstige breuken voorkomt. Doordat de nieuwe put drie keer zoveel capaciteit zal hebben, kunnen meer nabijgelegen glastuinbouwbedrijven en/of woonwijken van aardwarmte worden voorzien.

Aardwarmte biedt zekerheid

Het warme water zit in reservoirs, in aardlagen, kilometers diep onder onze voeten. Het water wordt naar boven gepompt, koelt af door het gebruik en wordt daarna weer teruggepompt. De aarde verhit het water weer en is zo een onuitputtelijke bron van schone energie. En, bijkomend voordeel van aardwarmte is, je bent niet afhankelijk van wind of zon, zoals bij windmolens en zonnepanelen.

Uitbreiding aardwarmtenetwerk

Ammerlaan wil zijn aardwarmtenetwerk in twee fasen uitbreiden. Eerst worden vrijwel alle glastuinbouwbedrijven in de Noordpolder aangesloten. Daarmee is twee derde van het verwachte vermogen belegd. Daarna wordt gekeken hoe het resterende vermogen ingezet kan worden. Mogelijk kunnen telers in de glastuinbouwgebieden FES Oostland, de Zuidpolder en Balij worden aangesloten, maar ook nieuwe en bestaande woonwijken. Daarnaast kan het aardwarmtenetwerk van Ammerlaan gekoppeld worden aan dat van de nabijgelegen tomatenkwekerij Duijvestijn. De twee bedrijven zouden daarmee in totaal 44 MW duurzame warmte produceren. Dit is bijna 20% van het totale energiegebruik van Pijnacker-Nootdorp.

Toekomstige warmterotonde

Op den duur kunnen ook de bronnen van Lansingerland en de nieuw te ontwikkelen geothermiebron van de TU Delft aangekoppeld worden. Nog weer later is aankoppeling van een nog te ontwikkelen aardwarmtebron onder Ypenburg/Dwarskade een optie. Samen met restwarmteleveranciers, zoals de Rotterdamse haven, komt de realisatie van een groot warmtenetwerk, de ‘warmterotonde Zuid Holland’ binnen bereik. Dit biedt de gebruikers nog meer leveringszekerheid.