Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Duurzame warmte

Aardwarmtebron voor Ammerlaan

Al ruim 10 jaar werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met ondernemers actief aan het warmte-transitiebeleid. Want, wil de gemeente in 2050 energieneutraal zijn, dan moeten zowel de glastuinbouw als woningen en bedrijven van het gas af. Een grote maar niet onmogelijke opgave.

Pijnacker-Nootdorp is goed op weg!

Ze heeft haar positie als koploper vooral te danken aan haar innovatieve ondernemers. Ondernemers die risico’s durven te nemen, die CO2 neutraal willen ondernemen, niet meer afhankelijk van het ‘Groningse’ gas. Voor Nederland is de ambitie uitgesproken om in 2020 13% van het energiegebruik duurzaam op te wekken. In totaal wordt in onze gemeente nu zo’n 60 ha glastuinbouw duurzaam verwarmd met aardwarmte, naast het zwembad, een school en 470 appartementen. En met de nieuwe aardwarmtebron van Ammerlaan kunnen nóg meer woningen en glastuinbouwbedrijven verduurzaamd worden.

Maar we doen meer om die koploperspositie waar te maken. De gemeente stimuleert bijvoorbeeld elektrisch rijden door het aantal laadpalen uit te breiden, en vervangt het eigen wagenpark door elektrische voertuigen. Energieverspilling in woonwijken en op bedrijventerreinen wordt aangepakt; inwoners, scholen en ondernemers worden met leningen/subsidies verleid om duurzame maatregelen te treffen, zoals zonnepanelen. En nieuwe woonwijken worden gasloos ontwikkeld.

Nieuwe aardwarmtebron voor Ammerlaan

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft in februari 2018 besloten een lening van 5 miljoen te verstrekken aan Ammerlaan The Green Innovator voor het boren van een nieuwe aardwarmteput. Naar verwachting kan al dit najaar de aardwarmtelevering hervat worden aan een groot aantal afnemers. De verwachte productie van de nieuwe bron is drie keer zo groot als van de oude. Het resterende vermogen kan ingezet worden voor de verwarming van andere woonwijken en glastuinbouwgebieden. Met de realisering van de nieuwe aardwarmteput wordt de ambitie van de gemeente, om al in 2020 vijftien procent van haar totale energiegebruik duurzaam op te wekken, ruimschoots gerealiseerd. Daarmee vullen we de recente oproep van Minister Wiebes, om versneld van het Gronings gas af te stappen, concreet in.