Gemeente Pijnacker-Nootdorp

App om luchtkwaliteit te meten

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lanceerde in 2015 een luchtkwaliteitsapp. Deze app informeert sneller en uitgebreider over smog.

Met deze gratis app kan iedereen de luchtkwaliteit in de eigen leefomgeving zien en een handelingsperspectief bepalen aan de hand van de luchtkwaliteitsindex, die is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Ook is het mogelijk om een persoonlijk smogalert in te stellen.

De luchtkwaliteitsapp geeft informatie over de luchtkwaliteit op buurtniveau, een luchtkwaliteitsverwachting en een handelingsadvies aan de hand van de luchtkwaliteitsindex. Naast de landelijke smogwaarschuwingen biedt de app de mogelijkheid om een persoonlijk alert in te stellen om waarschuwingen te krijgen als er in de buurt een bepaald niveau van ozon, stikstofdioxide of fijn stof wordt verwacht. In een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM nieuwe landelijke waarschuwingsdrempels voorgesteld, op basis van de luchtkwaliteitsindex. De drempels houden meer rekening met de gezondheidseffecten van de luchtkwaliteit en worden opgenomen in de nationale smogregeling en smogwaarschuwingen.

De app is ontwikkeld in samenwerkingsverband tussen het RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond Milieudienst Rijnmond, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant en Provincie Limburg en het Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

De app is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl.

Duurzaamheid

Schone Lucht Akkoord

Door: Gemeente Pijnacker-Nootdorp