Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Klimaatbestendig Klapwijk

Voorbereid op een nieuw klimaat

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Klimaatadaptatie

De visie Klimaatbestendig Klapwijk bestaat uit vijf verschillende onderdelen. Elk onderdeel belicht een thema waarvan we samen met bewoners vinden dat dit belangrijk is voor de toekomstige wijk.

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes. 

In 2018 zijn we gestart met het opstellen van een visie voor een klimaatbestendig Klapwijk. Alle informatie die we bij wijkbewoners en diverse organisaties hebben opgehaald, vormde hiervoor input. De visie is begin 2019 afgerond en daarna vastgesteld door het college. In de visie staan alle uitgangspunten die van belang zijn voor de herinrichting van Klapwijk. U vindt de visie op de website www.klimaatbestendigklapwijk.nl.

Op de hoogte blijven?

Like ons op Facebook
Of kijk op de website

Planning

Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp. Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.
Meer weten over dit project?
  • Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten